• STEEL THERM s.r.o.
    nabízíme rychlé a pružné personální řešení
  • Zaměstnavatelům vyhledáme dobré zaměstnance
    a zaměstnancům zase práci, která je bude naplňovat

PERMANENT PLACEMENT

Kandidáti do trvalého pracovního poměru. Tato služba zahrnuje vše od personálního poradenství přes výběr, testování až po následné doporučení kvalitních uchazečů.

více info

EXECUTIVE SEARCH

Executive Search je speciální metoda vyhledání manažerů a specializovaných odborníkůkterý je předem vytipován ze společností ve stejném nebo příbuzném oboru s Vaší činností

více info

TEMPORARY HELP

Temporary help je dočasná výpomoc formou agenturního zaměstnávání. Na poptávanou pracovní pozici vám vybereme kvalifikovaného kandidáta splňujícího vaše představy. .

více info

TRY & HIRE

Try & Hire je kombinací služeb Permanent Placement a Temporary Help. Je vhodný všude tam, kde o vytvoření pracovního místa zatím není rozhodnuto.

více info