Vyzkoušejte agenturního zaměstnanceTRY & HIRE

kombinací služeb Permanent Placement a Temporary Help

Try & Hire je kombinací služeb Permanent Placement a Temporary Help. Je vhodný všude tam, kde o vytvoření pracovního místa zatím není rozhodnuto.

Agenturní zaměstnanec vykonává požadovanou službu pro klienta do doby, než se klient rozhodne přijmout ho do kmenového stavu. 

Naše společnost se zavazuje uvolnit agenturního zaměstnance, jakmile o to klient požádá.